Vragen

Patiënten informatie

Veelgestelde vragen

Een overzicht van de meest gestelde vragen.

De meeste ziekenfondsen en particuliere verzekeraars vergoeden Orthomanuele Geneeskunde geheel of gedeeltelijk. Er zijn onderling echter grote verschillen.Het is raadzaam voor het maken van een afspraak contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar. Een enkele verzekeraar of ziekenfonds verlangt een verwijsbrief van de huisarts. U kunt ook in uw ziektekostenpolis kijken onder “aanvullende verzekering”.

Het officiële Register OrthoManuele Geneeskunde (ROMG) is in een aparte stichting ondergebracht.
Het volledige overzicht van alle geregistreerde artsen is op te vragen bij:

Secretariaat ROMG
p/a Stichting Beheer Artsenregisters
Nederlands Register voor Manuele Geneeskunde
Postbus 12063
3501 AB Utrecht

secretariaat@romg.nl
(030) – 68 68 778

Het nut van pijnstillers bij de behandeling van lage rugklachten is omstreden. Dat wil zeggen: er is vaak bij wetenschappelijk onderzoek gevonden dat ze niet helpen. Toch kunt u ze proberen, en als ze effect hebben, dan kunt u ze met beleid gaan toepassen. Bijvoorbeeld voor het slapen gaan om van een ongestoorde nachtrust te genieten. Bij langdurig gebruik van medicijnen is overleg met uw huisarts aan te raden.

Dat hangt niet af van wat er aan slijtage op de foto te zien is, maar van het onderzoek dat in de Praktijk wordt gedaan. Het is een misverstand dat afwijkingen op röntgenfoto’s voor klachten zorgen. Dat is waarschijnlijk bij een minderheid van de mensen wel het geval, maar meestal niet. Als voorbeeld hiervan kan je vaststellen dat slijtage en de ernst hiervan toeneemt met de leeftijd. Dat is op röntgenfoto’s goed vast te stellen. Maar de groep mensen met relatief de meeste rugklachten zit in de leeftijdscategorie van 25-55 jaar. Niemand kan aan de hand van röntgenfoto’s voorspellen wie hier (rug)klachten van heeft. Omgekeerd: niemand kan voorspellen of er afwijkingen op röntgenfoto’s te zien zijn (laat staan welke) bij iemand met (rug)klachten.

Orthomanuele Geneeskunde is een methode om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat (botten, spieren, pezen, gewrichten, banden) te behandelen. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen in functie symmetrisch beweegt, maar dat dit in de loop van het leven verstoord kan raken. Als dit tot klachten leidt, dan zal de Orthomanueel arts proberen deze verstoring op te heffen door middel van korte, gerichte, maar beheerste manipulatie van de botjes van de wervelkolom, bekken, armen, of benen.

In de eerste plaats klachten van de rug, nek, hoofd, armen, benen (pijn, stijfheid, bewegingsbeperking). Maar er worden ook mensen behandeld met andere klachten zoals buikklachten, borstpijn, ademhalingsproblemen. De laatste klachten blijken namelijk ook te kunnen ontstaan uit ‘scheefstaande’ botjes. Bijvoorbeeld: als iemand een sterk gebogen rug heeft, dan worden de organen in de buik samengedrukt waardoor ze minder goed werken.

Een Orthomanueel arts is een specialist van het houdings- en bewegingsapparaat. Dus iedereen met klachten daarvan kan naar zo’n arts gaan. De voordelen zijn: bewezen is dat het een effectieve methode is. Het heeft weinig nare bijeffecten, het heeft weinig behandelingen nodig. De techniek van onderzoek en behandeling is gestandaardiseerd (dat wil zeggen dat precies afgesproken is hoe afwijkingen worden gevonden, en hoe ze behandeld moeten worden), eenvoudig en controleerbaar.
Maar, dit zou een te mooie voorstelling van zaken zijn, er is ook nog een andere kant. De Orthomanuele arts is namelijk geen specialist maar een superspecialist van het houdings- en bewegingsapparaat. Dat betekent dat hij zich gespecialiseerd heeft op een bepaalde manier: hij is gespecialiseerd in het herkennen van fouten in de stand van het houdings- en bewegingsapparaat: vorm, en de stand van de botjes ten opzichte van elkaar. Maar hij kijkt ook naar de beweeglijkheid. Nu hebben vorm en beweeglijkheid veel met elkaar te maken (een rond wiel rolt gemakkelijker dan een vierkant wiel). En in de Orthomanuele praktijk blijkt ook dat het verbeteren van de vorm vaak voldoende is om ook de beweeglijkheid te verbeteren. Maar niet altijd! Dat is de reden dat sommige Orthomanueel artsen ook manuele geneeskunde gestudeerd hebben. In de manuele geneeskunde wordt namelijk onderzocht en behandeld op de beweeglijkheid, er wordt echter niet gelet op de vorm en stand van de botjes. De Orthomanuele Geneeskunde en de manuele geneeskunde vullen elkaar dus aan, en het is jammer dat er zo weinig artsen zijn die beide methodes goed beheersen. Dokter Pronk is gespecialiseerd in de manuele en orthomanuele geneeswijze.

Je voelt tijdens de behandeling niet zoveel. Er wordt niet hard gerukt, geduwd of getrokken aan de mensen. Het kan pijnlijk zijn op plaatsen waar al veel pijn zit. Soms is er pijnlijkheid elders, en vaak is daar wat aan de hand. Tenslotte zal je bij de behandeling voorzichtig moeten zijn bij oude mensen, angstige mensen, en mensen met klachten ten gevolge van een verkeersongeval.

Behandelingen duren ongeveer een half uur. Er zijn 3 tot 8 behandelingen nodig. Klachten kunnen vanaf de eerste behandeling verbeteren. Of de klachten blijvend verbeteren is pas 4-12 weken (afhankelijk van de klacht en omstandigheden) na de laatste behandeling vast te stellen.

De risico’s zijn: extra klachten die niet binnen een week verbeteren (komt een enkele keer voor), en geen verbetering van de klachten ondanks de investering van tijd, energie, en financiën. Aan de andere kant zullen een aantal van deze mensen uiteindelijk sneller doorverwezen worden naar de huisarts, wanneer de Orthomanueel arts tijdens de behandeling inschat, dat er onvoldoende resultaat zal worden bereikt.

De Orthomanuele Geneeskunde is een alternatieve geneeswijze. Dat heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats zijn er in het verleden geen initiatieven ondernomen om regulier te worden: de praktijken lopen toch wel goed. In de tweede plaats is het een vrij jonge geneeswijze. Pas rond 1965 was het een volwassen methode. In de derde plaats wordt de Orthomanuele Geneeskunde onder de manuele geneeskunde geschaard, en de manuele geneeskunde is een alternatieve geneeswijze: dat is nu eenmaal zo gegroeid in het verleden. En in de reguliere geneeskunde bestaat een grote weerstand om methodes uit de alternatieve wereld toe te laten, hetgeen niets zegt over de effectiviteit van de reguliere en alternatieve geneeswijze.

Mensen kiezen voor ons omdat ze goede ervaringen hebben (zelf of via kennissen), of omdat ze verwezen worden door huisarts of specialist.

RSI (repetitive strain injury) is een probleem dat gezien kan worden vanuit de verstoring van de balans belasting-herstel van het betreffende weefsel. Je zou ook van een zekere materiaalmoeheid kunnen spreken, waarbij er te veel belasting is, en naar verhouding te weinig herstel. De klachten kunnen dus in diverse weefsels of organen spelen bijvoorbeeld de duim bij fervente computeraars, de knie bij stratenmakers, de rug bij slechte houding. RSI is dus alleen maar een moderne naam voor een al lang bestaand probleem: overbelasting. De oorzaken kunnen divers zijn: de techniek van de handelingen die worden uitgevoerd, de ergonomie (verkeerde stoel), slechte houding (bij het zitten of tillen), of stoornissen in stand of beweeglijkheid van de gewrichten. Als dat laatste het geval is kan Orthomanuele Geneeskunde goed helpen.

Bij een kopstaartbotsing maakt het lichaam een voorachterwaartse versnelling met het hoofd-nek ten opzichte van de borstkast, die door de gordel met de rugleuning wordt gefixeerd. Soms krijgen de mensen na een dergelijk ongeval psychische en lichamelijke klachten. De lichamelijke klachten in de vorm van pijn in de nek, schouders, tussen de schouderbladen en hoofdpijn zijn vaak goed te behandelen. De psychische klachten zijn met deze therapie niet te behandelen.

Veelgestelde vragen

Een overzicht van de meest gestelde vragen.

De meeste ziekenfondsen en particuliere verzekeraars vergoeden Orthomanuele Geneeskunde geheel of gedeeltelijk. Er zijn onderling echter grote verschillen.Het is raadzaam voor het maken van een afspraak contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar. Een enkele verzekeraar of ziekenfonds verlangt een verwijsbrief van de huisarts. U kunt ook in uw ziektekostenpolis kijken onder “aanvullende verzekering”.

Het officiële Register OrthoManuele Geneeskunde (ROMG) is in een aparte stichting ondergebracht.
Het volledige overzicht van alle geregistreerde artsen is op te vragen bij:

Secretariaat ROMG
p/a Stichting Beheer Artsenregisters
Nederlands Register voor Manuele Geneeskunde
Postbus 12063
3501 AB Utrecht

secretariaat@romg.nl
(030) – 68 68 778

Het nut van pijnstillers bij de behandeling van lage rugklachten is omstreden. Dat wil zeggen: er is vaak bij wetenschappelijk onderzoek gevonden dat ze niet helpen. Toch kunt u ze proberen, en als ze effect hebben, dan kunt u ze met beleid gaan toepassen. Bijvoorbeeld voor het slapen gaan om van een ongestoorde nachtrust te genieten. Bij langdurig gebruik van medicijnen is overleg met uw huisarts aan te raden.

Dat hangt niet af van wat er aan slijtage op de foto te zien is, maar van het onderzoek dat in de Praktijk wordt gedaan. Het is een misverstand dat afwijkingen op röntgenfoto’s voor klachten zorgen. Dat is waarschijnlijk bij een minderheid van de mensen wel het geval, maar meestal niet. Als voorbeeld hiervan kan je vaststellen dat slijtage en de ernst hiervan toeneemt met de leeftijd. Dat is op röntgenfoto’s goed vast te stellen. Maar de groep mensen met relatief de meeste rugklachten zit in de leeftijdscategorie van 25-55 jaar. Niemand kan aan de hand van röntgenfoto’s voorspellen wie hier (rug)klachten van heeft. Omgekeerd: niemand kan voorspellen of er afwijkingen op röntgenfoto’s te zien zijn (laat staan welke) bij iemand met (rug)klachten.

Orthomanuele Geneeskunde is een methode om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat (botten, spieren, pezen, gewrichten, banden) te behandelen. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen in functie symmetrisch beweegt, maar dat dit in de loop van het leven verstoord kan raken. Als dit tot klachten leidt, dan zal de Orthomanueel arts proberen deze verstoring op te heffen door middel van korte, gerichte, maar beheerste manipulatie van de botjes van de wervelkolom, bekken, armen, of benen.

In de eerste plaats klachten van de rug, nek, hoofd, armen, benen (pijn, stijfheid, bewegingsbeperking). Maar er worden ook mensen behandeld met andere klachten zoals buikklachten, borstpijn, ademhalingsproblemen. De laatste klachten blijken namelijk ook te kunnen ontstaan uit ‘scheefstaande’ botjes. Bijvoorbeeld: als iemand een sterk gebogen rug heeft, dan worden de organen in de buik samengedrukt waardoor ze minder goed werken.

Een Orthomanueel arts is een specialist van het houdings- en bewegingsapparaat. Dus iedereen met klachten daarvan kan naar zo’n arts gaan. De voordelen zijn: bewezen is dat het een effectieve methode is. Het heeft weinig nare bijeffecten, het heeft weinig behandelingen nodig. De techniek van onderzoek en behandeling is gestandaardiseerd (dat wil zeggen dat precies afgesproken is hoe afwijkingen worden gevonden, en hoe ze behandeld moeten worden), eenvoudig en controleerbaar.
Maar, dit zou een te mooie voorstelling van zaken zijn, er is ook nog een andere kant. De Orthomanuele arts is namelijk geen specialist maar een superspecialist van het houdings- en bewegingsapparaat. Dat betekent dat hij zich gespecialiseerd heeft op een bepaalde manier: hij is gespecialiseerd in het herkennen van fouten in de stand van het houdings- en bewegingsapparaat: vorm, en de stand van de botjes ten opzichte van elkaar. Maar hij kijkt ook naar de beweeglijkheid. Nu hebben vorm en beweeglijkheid veel met elkaar te maken (een rond wiel rolt gemakkelijker dan een vierkant wiel). En in de Orthomanuele praktijk blijkt ook dat het verbeteren van de vorm vaak voldoende is om ook de beweeglijkheid te verbeteren. Maar niet altijd! Dat is de reden dat sommige Orthomanueel artsen ook manuele geneeskunde gestudeerd hebben. In de manuele geneeskunde wordt namelijk onderzocht en behandeld op de beweeglijkheid, er wordt echter niet gelet op de vorm en stand van de botjes. De Orthomanuele Geneeskunde en de manuele geneeskunde vullen elkaar dus aan, en het is jammer dat er zo weinig artsen zijn die beide methodes goed beheersen. Dokter Pronk is gespecialiseerd in de manuele en orthomanuele geneeswijze.

Je voelt tijdens de behandeling niet zoveel. Er wordt niet hard gerukt, geduwd of getrokken aan de mensen. Het kan pijnlijk zijn op plaatsen waar al veel pijn zit. Soms is er pijnlijkheid elders, en vaak is daar wat aan de hand. Tenslotte zal je bij de behandeling voorzichtig moeten zijn bij oude mensen, angstige mensen, en mensen met klachten ten gevolge van een verkeersongeval.

Behandelingen duren ongeveer een half uur. Er zijn 3 tot 8 behandelingen nodig. Klachten kunnen vanaf de eerste behandeling verbeteren. Of de klachten blijvend verbeteren is pas 4-12 weken (afhankelijk van de klacht en omstandigheden) na de laatste behandeling vast te stellen.

De risico’s zijn: extra klachten die niet binnen een week verbeteren (komt een enkele keer voor), en geen verbetering van de klachten ondanks de investering van tijd, energie, en financiën. Aan de andere kant zullen een aantal van deze mensen uiteindelijk sneller doorverwezen worden naar de huisarts, wanneer de Orthomanueel arts tijdens de behandeling inschat, dat er onvoldoende resultaat zal worden bereikt.

De Orthomanuele Geneeskunde is een alternatieve geneeswijze. Dat heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats zijn er in het verleden geen initiatieven ondernomen om regulier te worden: de praktijken lopen toch wel goed. In de tweede plaats is het een vrij jonge geneeswijze. Pas rond 1965 was het een volwassen methode. In de derde plaats wordt de Orthomanuele Geneeskunde onder de manuele geneeskunde geschaard, en de manuele geneeskunde is een alternatieve geneeswijze: dat is nu eenmaal zo gegroeid in het verleden. En in de reguliere geneeskunde bestaat een grote weerstand om methodes uit de alternatieve wereld toe te laten, hetgeen niets zegt over de effectiviteit van de reguliere en alternatieve geneeswijze.

Mensen kiezen voor ons omdat ze goede ervaringen hebben (zelf of via kennissen), of omdat ze verwezen worden door huisarts of specialist.

RSI (repetitive strain injury) is een probleem dat gezien kan worden vanuit de verstoring van de balans belasting-herstel van het betreffende weefsel. Je zou ook van een zekere materiaalmoeheid kunnen spreken, waarbij er te veel belasting is, en naar verhouding te weinig herstel. De klachten kunnen dus in diverse weefsels of organen spelen bijvoorbeeld de duim bij fervente computeraars, de knie bij stratenmakers, de rug bij slechte houding. RSI is dus alleen maar een moderne naam voor een al lang bestaand probleem: overbelasting. De oorzaken kunnen divers zijn: de techniek van de handelingen die worden uitgevoerd, de ergonomie (verkeerde stoel), slechte houding (bij het zitten of tillen), of stoornissen in stand of beweeglijkheid van de gewrichten. Als dat laatste het geval is kan Orthomanuele Geneeskunde goed helpen.

Bij een kopstaartbotsing maakt het lichaam een voorachterwaartse versnelling met het hoofd-nek ten opzichte van de borstkast, die door de gordel met de rugleuning wordt gefixeerd. Soms krijgen de mensen na een dergelijk ongeval psychische en lichamelijke klachten. De lichamelijke klachten in de vorm van pijn in de nek, schouders, tussen de schouderbladen en hoofdpijn zijn vaak goed te behandelen. De psychische klachten zijn met deze therapie niet te behandelen.