Musculoskeletale Geneeskunde

Musculoskeletale Geneeskunde

De methode in het kort

De wervelkolom en het bekken zijn in aanleg recht en symmetrisch.
Door ongelukken of overbelasting kunnen hierin kleine standafwijkingen optreden. Deze standafwijkingen kunnen direct of later klachten geven door functiestoornis van het bewegingsapparaat of beïnvloeding van het zenuwstelsel. Orthomanuele geneeskunde is een methode om deze afwijkingen in de gewrichten op te sporen en te behandelen. Op systematische wijze worden wervelkolom, bekken en de andere gewrichten gecorrigeerd. De behandelmethode wordt alleen door artsen toegepast. De techniek is veilig en kan bij de meeste mensen worden toegepast. Orthomanuele geneeskunde is wetenschappelijk aangetoond effectief. Een wetenschappelijk aangetoonde effectieve methode om klachten van het bewegingsapparaat te behandelen. Veel mensen hebben klachten die te maken hebben met de wervelkolom, het bekken en de andere gewrichten. Bijvoorbeeld lage rugpijn en nekpijn met of zonder uitstraling in arm of been,hoofdpijn, of schouderpijn.
Ondanks vele onderzoeken worden er vaak “geen afwijkingen” gevonden. Er wordt vaak gesproken over “aspecifieke rugklachten” en een diagnose wordt niet gesteld. Ondanks diverse behandelingen en therapieën blijven de klachten bestaan. Er is een groep van ruim zeventig artsen in Nederland die zich heeft gespecialiseerd in deze vaak nog onbegrepen klachten van het bewegingsapparaat: de artsen voor OrthoManuele Geneeskunde.

De methode

De basis voor de OrthoManuele Geneeskunde werd in 1965 gelegd door de Amsterdamse arts mevrouw M.Sickesz. Daarom wordt het ook wel de “Methode Sickesz” genoemd. Zij stelde vast dat veel klachten van het bewegingsapparaat te maken hebben met kleine, corrigeerbare afwijkingen in de wervelkolom, het bekken en de andere gewrichten. Vervolgens ontwikkelde zij een effectieve methode om op systematische manier deze afwijkingen te corrigeren en zo de klachten te behandelen.
De methode is gebaseerd op een zeer nauwkeurig lichamelijk onderzoek, waarbij wordt gezocht naar afwijkingen in de stand van het bekken, de wervels en de andere gewrichten. Dit zijn vaak millimeter kleine afwijkingen die soms grote klachten kunnen veroorzaken en op termijn ook slijtage of hernia. In het bijzonder wordt gekeken naar een bekkenscheefstand of bekkenverwringing en de gevolgen daarvan voor de hele wervelkolom. In principe moeten alle gewrichten in de juiste stand staan. Door een standafwijking raakt de functie van het gewricht en het aangrenzende zenuwstelsel gestoord en kunnen genoemde klachten en afwijkingen ontstaan. Het bewegingsapparaat is een keten van onderdelen dus kunnen er ook verstoringen op afstand van de afwijking optreden. Een dergelijke standafwijking kan veroorzaakt worden door kleine of grote ongevallen recent of in het verleden. Dit kan zijn vertillen, verdraaien, verstappen, een valpartij, een verkeersongeval, whiplash, hersenschudding etc. Ook kan langdurige overbelasting door verkeerde ergonomie of een verkeerde houding leiden tot standafwijkingen. Een standafwijking in de wervelkolom geeft ter plaatse van de scheve wervel een prikkeling van het zenuwstelsel. Allerlei klachten kunnen daardoor ontstaan, niet alleen klachten van de nek en de rug, maar ook klachten op afstand, zoals uitstraling in arm of been, of van de inwendige organen (bijvoorbeeld hartkloppingen, obstipatie etc.).

De behandeling

Na het onderzoek waarbij van alle wervels en het bekken de stand wordt bepaald, wordt een behandelplan opgesteld. Op dat moment kan al redelijk nauwkeurig worden geschat hoeveel behandelingen er nodig zijn. De behandeling heeft tot doel alle standafwijkingen op te heffen. De oorspronkelijke functie van de wervelkolom, het bekken en het geprikkelde zenuwstelsel kan zich daarna herstellen. De techniek van de behandeling is manueel, met de handen en soms met een hamertje en drevel worden de wervels, het bekken en andere botstukken op zijn plaats geduwd of getikt. De patiënt wordt tijdens de behandeling steeds in wisselende houdingen gelegd soms over kussens heen om zo de botstukken in de goede stand te krijgen. Hierdoor is maar weinig kracht nodig en hoeft er nooit een eindstand van een gewricht te worden opgezocht. Daarom is de behandelmethode veilig. Er wordt niet “gekraakt”. Niet alle wervels kunnen tijdens één behandeling worden gecorrigeerd. Daarom zijn er meerdere behandelingen nodig waarbij de arts steeds voortbouwt op wat er daarvoor is bereikt. Het aantal consulten verschilt per patiënt, het hangt af van de uitgebreidheid van de afwijkingen. Gemiddeld zijn er vijf behandelingen nodig. Maar dit kan dus variëren tussen twee en tien behandelingen. Het beste behandelschema is eenmaal per week, langere tussenpozen zijn geen bezwaar. Na de laatste behandeling wordt een herstelperiode ingelast. Na drie maanden volgt dan een nacontrole en worden meestal nog wat correcties gedaan. Als alles goed is wordt dan de behandeling afgerond.

Effect

Geen enkele medische behandeling scoort 100% succes. Ook deze behandeling kan niet iedereen van zijn of haar klachten afhelpen. De patiënten die zich aanmelden bij een orthomanuele arts hebben vaak een lang medisch traject achter de rug en zijn terecht gekomen in de chronische fase van de aandoening. De kans op natuurlijk herstel of een succesvolle behandeling is dan ook kleiner.Toch heeft orthomanuele behandeling in deze groep een gunstig effect. Aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam zijn in 1990 twee artsen gepromoveerd op een onderzoek naar de waarde van orthomanuele geneeskunde. De onderzoekers vonden verbetering bij ruim tweederde van de 2000 ondervraagde patiënten. Een deel van de patiënten heeft in de loop der tijd wel weer eens nieuwe klachten deze kunnen dan vaak met een of twee correcties worden hersteld.

Musculoskeletale Geneeskunde

De methode in het kort

De wervelkolom en het bekken zijn in aanleg recht en symmetrisch.
Door ongelukken of overbelasting kunnen hierin kleine standafwijkingen optreden. Deze standafwijkingen kunnen direct of later klachten geven door functiestoornis van het bewegingsapparaat of beïnvloeding van het zenuwstelsel. Orthomanuele geneeskunde is een methode om deze afwijkingen in de gewrichten op te sporen en te behandelen. Op systematische wijze worden wervelkolom, bekken en de andere gewrichten gecorrigeerd. De behandelmethode wordt alleen door artsen toegepast. De techniek is veilig en kan bij de meeste mensen worden toegepast. Orthomanuele geneeskunde is wetenschappelijk aangetoond effectief. Een wetenschappelijk aangetoonde effectieve methode om klachten van het bewegingsapparaat te behandelen. Veel mensen hebben klachten die te maken hebben met de wervelkolom, het bekken en de andere gewrichten. Bijvoorbeeld lage rugpijn en nekpijn met of zonder uitstraling in arm of been,hoofdpijn, of schouderpijn.
Ondanks vele onderzoeken worden er vaak “geen afwijkingen” gevonden. Er wordt vaak gesproken over “aspecifieke rugklachten” en een diagnose wordt niet gesteld. Ondanks diverse behandelingen en therapieën blijven de klachten bestaan. Er is een groep van ruim zeventig artsen in Nederland die zich heeft gespecialiseerd in deze vaak nog onbegrepen klachten van het bewegingsapparaat: de artsen voor OrthoManuele Geneeskunde.

De methode

De basis voor de OrthoManuele Geneeskunde werd in 1965 gelegd door de Amsterdamse arts mevrouw M.Sickesz. Daarom wordt het ook wel de “Methode Sickesz” genoemd. Zij stelde vast dat veel klachten van het bewegingsapparaat te maken hebben met kleine, corrigeerbare afwijkingen in de wervelkolom, het bekken en de andere gewrichten. Vervolgens ontwikkelde zij een effectieve methode om op systematische manier deze afwijkingen te corrigeren en zo de klachten te behandelen.
De methode is gebaseerd op een zeer nauwkeurig lichamelijk onderzoek, waarbij wordt gezocht naar afwijkingen in de stand van het bekken, de wervels en de andere gewrichten. Dit zijn vaak millimeter kleine afwijkingen die soms grote klachten kunnen veroorzaken en op termijn ook slijtage of hernia. In het bijzonder wordt gekeken naar een bekkenscheefstand of bekkenverwringing en de gevolgen daarvan voor de hele wervelkolom. In principe moeten alle gewrichten in de juiste stand staan. Door een standafwijking raakt de functie van het gewricht en het aangrenzende zenuwstelsel gestoord en kunnen genoemde klachten en afwijkingen ontstaan. Het bewegingsapparaat is een keten van onderdelen dus kunnen er ook verstoringen op afstand van de afwijking optreden. Een dergelijke standafwijking kan veroorzaakt worden door kleine of grote ongevallen recent of in het verleden. Dit kan zijn vertillen, verdraaien, verstappen, een valpartij, een verkeersongeval, whiplash, hersenschudding etc. Ook kan langdurige overbelasting door verkeerde ergonomie of een verkeerde houding leiden tot standafwijkingen. Een standafwijking in de wervelkolom geeft ter plaatse van de scheve wervel een prikkeling van het zenuwstelsel. Allerlei klachten kunnen daardoor ontstaan, niet alleen klachten van de nek en de rug, maar ook klachten op afstand, zoals uitstraling in arm of been, of van de inwendige organen (bijvoorbeeld hartkloppingen, obstipatie etc.).

De behandeling

Na het onderzoek waarbij van alle wervels en het bekken de stand wordt bepaald, wordt een behandelplan opgesteld. Op dat moment kan al redelijk nauwkeurig worden geschat hoeveel behandelingen er nodig zijn. De behandeling heeft tot doel alle standafwijkingen op te heffen. De oorspronkelijke functie van de wervelkolom, het bekken en het geprikkelde zenuwstelsel kan zich daarna herstellen. De techniek van de behandeling is manueel, met de handen en soms met een hamertje en drevel worden de wervels, het bekken en andere botstukken op zijn plaats geduwd of getikt. De patiënt wordt tijdens de behandeling steeds in wisselende houdingen gelegd soms over kussens heen om zo de botstukken in de goede stand te krijgen. Hierdoor is maar weinig kracht nodig en hoeft er nooit een eindstand van een gewricht te worden opgezocht. Daarom is de behandelmethode veilig. Er wordt niet “gekraakt”. Niet alle wervels kunnen tijdens één behandeling worden gecorrigeerd. Daarom zijn er meerdere behandelingen nodig waarbij de arts steeds voortbouwt op wat er daarvoor is bereikt. Het aantal consulten verschilt per patiënt, het hangt af van de uitgebreidheid van de afwijkingen. Gemiddeld zijn er vijf behandelingen nodig. Maar dit kan dus variëren tussen twee en tien behandelingen. Het beste behandelschema is eenmaal per week, langere tussenpozen zijn geen bezwaar. Na de laatste behandeling wordt een herstelperiode ingelast. Na drie maanden volgt dan een nacontrole en worden meestal nog wat correcties gedaan. Als alles goed is wordt dan de behandeling afgerond.

Effect

Geen enkele medische behandeling scoort 100% succes. Ook deze behandeling kan niet iedereen van zijn of haar klachten afhelpen. De patiënten die zich aanmelden bij een orthomanuele arts hebben vaak een lang medisch traject achter de rug en zijn terecht gekomen in de chronische fase van de aandoening. De kans op natuurlijk herstel of een succesvolle behandeling is dan ook kleiner.Toch heeft orthomanuele behandeling in deze groep een gunstig effect. Aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam zijn in 1990 twee artsen gepromoveerd op een onderzoek naar de waarde van orthomanuele geneeskunde. De onderzoekers vonden verbetering bij ruim tweederde van de 2000 ondervraagde patiënten. Een deel van de patiënten heeft in de loop der tijd wel weer eens nieuwe klachten deze kunnen dan vaak met een of twee correcties worden hersteld.

Video van Orthomanuele behandeling